Destanlar

Tarihsel açıdan önem derecisi yüksek olan destanlar anonim ürünlerdir. Halkın ortak belliğinin ürünü olarak günümüze kadar gelmektedir. Belli unsurların özelliklerini taşır ve şiir şeklindedir. Sosyal ve tarihsel olaylardan doğar. Çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve tarihsel süreçleri doğru değerlendirmesi noktasında önem arz etmesinin yanında bazen olağan bazen olağanüstü olaylar iç içe olabilir.

 • Ergenekon Destanı Nedir?

  Eski zamanlar içerisinde Göktürkler adında bir Türk soyu söz konusu olmuştur. Türk illeri arasında Göktürklere itaat etmeyen hiçbir yer kalmamıştı.…

  Devamını Oku »
 • Gılgamış Destanı Nedir?

  Gılgamış destanının ortaya çıkış yeri Mezopotamya’dır. Tarihte yazılı destan olarak ilk olarak, ölümsüz olma arayışında olan kralı anlatır. Kral gılgamış…

  Devamını Oku »
 • Oğuz Kağan Destanı

  Oğuz Kağan destanı milattan önceki yıllarda yaşamış olan Hunlara ait bir destandır. Destanda Hunların büyük hükümdarı olan Mete Han’ın hayatının…

  Devamını Oku »
 • Manas Destanı

  Manas destanı eski Türk destanları arasında yer alır. Bozkır kültüründen ve Türk mitolojisinden izler taşıyan destan ise diğer destanlara göre…

  Devamını Oku »
 • Alp Er Tunga Destanı

  Alp Er Tunga İskitlerin ya da Sakaların en önemli hükümdarıdır. Ayrıca ülke Turan ülkesi olarak da anılmaktadır. Türkleri bir araya…

  Devamını Oku »
 • Türeyiş Destanı

  Uygur Hakan’ı kızlarını hiçbir şekilde başka insanlarla evlendirmek istemez. Tanrı’ya her iki kızıyla evlenmesi için temenni ederek yalvarır. Tanrı kurt…

  Devamını Oku »
 • Göç Destanı

  Göç destanı Uygur devletine ait bir destandır ve destanda Uygurların yaptıkları şöyledir. Bu destanın İran ve Çin kaynaklarına göre anlatılışında…

  Devamını Oku »
 • Yaratılış Destanı

  Daha dünya üzerinde hiçbir şey yok iken Tanrı olan Karahan vardı. Bir de dünya üzerinde su vardı. Karahan’dan Tanrısından başka…

  Devamını Oku »
 • Battal Gazi Destanı

  Battal Gazi Destanı, Seyyid Battal Gazi’nin kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı bir eserdir. 8. yüzyılda yaşayan Battal Gazi, Emevilerin Bizanslılara açmış oldukları…

  Devamını Oku »
 • Köroğlu Destanı

  Köroğlu destanın ana kahramanı Ruşen Ali’dir. Ruşen Ali 16. YY’da yaşayan bir halk ozanı olan Köroğlu’dur. Ruşen Ali ve babası…

  Devamını Oku »
 • İlyada Destanı

  Kral Agamemnon, Truva Savaşı’nda Akhalar’ın komutanıydı. Bu sırada kralın en cesur ve başına buyruk olan savaşçısı Aşil vardır. Bu kişi…

  Devamını Oku »
 • Destan Nedir?

  Destan, milletlerin benliklerinden yoğrularak ortaya çıkan yazın türlerinden bir tanesidir. Destanlar, destan sahibi olan milletler açısından oldukça önemlidir. Destanlarla ilgili…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu