Eş Anlamlı Kelimeler Nedir? Sözcükler Listesi

Eş anlamlı kelimeler, aynı ya da benzer anlamı taşıyan kelimelere verilen isimdir. Bu kelimelere synonym kelimelere de denir. Eş anlamlı kelimelere sahip olmak, dilin zenginliğini gösterir ve ifade gücünü artırır. Eş anlamlı kelimeler, aynı konuda farklı ifadeler kullanmak isteyenler için büyük bir fayda sağlar.

Eş anlamlı kelimeler, genellikle farklı sözcük kökenlerine dayalı olarak ortaya çıkar. Örneğin, “güzel” kelimesi ile “hoş” kelimesi aynı anlamı taşır ve bu kelimelere güzellik ve hoşluk gibi eş anlamlı kelime denir. Bunun yanı sıra, eş anlamlı kelimeler aynı kökenden türeyebilir. Örneğin, “buyur” ve “razı ol” kelimeleri aynı kökenden türemiş ve aynı anlamı taşır.

Eş anlamlı kelimeler, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırmasının yanı sıra, yazı ve konuşma becerilerini de geliştirir. Aynı konuda farklı ifadeler kullanmak, okuyucu ve dinleyiciye farklı bir bakış açısı sunar ve daha ilginç ve eğlenceli hale getirir.

Eş Anlamlı Kelimeler Nedir?

Eş anlamlı kelimeler, aynı ya da benzer anlamı ifade eden kelimelere verilen isimdir. Bunlar farklı sözcük kökenlerine dayalı ya da aynı kökenden türeyen kelimelere verilir ve bir kelime yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı kelime kullanımı, dilin zenginliğini ve ifade gücünü arttırır ve yazı ve konuşma becerilerini geliştirir.

Eş Anlamlı Sözcükler Listesi

Kalp – Yürek

Görev – Vazife

Yaşlı – İhtiyar

Cevap – Yanıt

Tören – Merasim

Kötü – Fena

Kafa – Baş

Lugat – Sözlük

Ayrım – Fark

Deprem – Zelzele

Vapur – Gemi

Rehber – Kılavuz

Tam – Eksiksiz

Olay – Hadise

Kırmızı – Al

Beyaz – Ak

Davet – Çağrı

Sema – Gökyüzü

Adet – Sayı

Sözcük – Kelime

Temel – Esas

Hak – Adalet

Pinti – Cimri

İkaz – Uyarı

Sınav – İmtihan

Hekim – Doktor

Hızlı – Acele

Baytar – Veteriner

Aleni – Açık

Alelade – Sıradan

Metalik – Zırnık

Vatan – Yurt

Irmak – Nehir

Aş – Yemek

Seyyah – Gezgin

Pabuç – Ayakkabı

Sima – Yüz

Kenar – Kıyı

Konuk – Misafir

Araba – Otomobil

Tasa – Üzüntü

Yel – Rüzgâr

Affetme – Bağışlama

Basınç – Tazyik

Konut – Ev

Cömert – Bonkör

Sene – Yıl

Ehil – Usta

Medeniyet – Uygarlık

Güçsüz – Aciz

Özlem – Hasret

Sıra – Dizi

Arzu – İstek

Bıkmak – Yılmak

Nadir – Ender

Millet – Ulus

Örnek – Misal

Kutsal – Mübarek

Namzet – Aday

Sevgi – Aşk

Ün – Şöhret

Kuşak – Nesil

His – Duygu

Esbab – Elbise

Fedakâr – Özverili

Meta – Mal

Yas – Matem

Atik – Seri

Sabit – Durağan

Büyük – Aka

Dost – Hısım

Umar – Çare

Kaide – Kural

Güz – Sonbahar

Vilayet – İl

Önder – Lider

Yazın – Edebiyat

Yüce – Ulu

Zayıf – Cılız

Düşünce – Fikir

Güçlü – Kuvvetli

Sevi – Aşk

Savaş – Muharebe

Rey – Oy

Mektep – Okul

Yapıt – Eser

Kolay – Basit

Çamur – Balçık

Delil – Kanıt

Güven – Emniyet

Mektup – Name

İstasyon – Gar

Rasat – Gözlem

Gelecek – İstikbal

İsim – Ad

İvedi – Çabuk

Acemi – Toy

Abide – Anıt

Ayrım – Yoksul

Mutluluk – Saadet

Başa dön tuşu